Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
Gmina Gryfice i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informują o przystąpieniu do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania :177 174,00 zł.

Całkowita wartość : 177 174,00 zł.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Gryfice : od maja 2022 r. do grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b.  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1.wykonywaniu czynności dnia codziennego,
2.wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
3.załatwianiu spraw urzędowych;
4.korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5.zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Na terenie Gminy Gryfice ze wsparcia w ramach programu skorzysta 9 osób niepełnosprawnych w tym : 2 dzieci w wieku do 16 roku życia, 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu.

Do Karty zgłoszenia do Programu należy dołączyć kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie    o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia (zob. załącznik) elektronicznie jako skan na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub osobiście w siedzibie OPS w  Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37 (tel. 913853277). Termin: do 30 kwietnia 2022 r.

  1. Karta zgłoszenia
  2. Klauzula RODO
  3. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022