Jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

ZADZWOŃ +48 537 757 123

UDZIELANIE POMOCY ORAZ WSPARCIA

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY OD GODZINY 15.00 DO 20.00
URZĄD MIASTA W GRYFICACH
UL. PLAC ZWYCIĘSTWA 37, POKÓJ NR 3A

  • zapewnienamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej;
  • upowszechniamy wiedzę na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;
  • umawiamy na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu;
  • udzielamy wsparcia materialnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem.