Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
Gmina Gryfice i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że przystąpiliśmy do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 101 592,00 zł

Całkowita wartość: 101 592,00 zł

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Gryfice: od maja 2022 r. do grudnia 2022 r.

Podstawa prawna Programu :

Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)

ADRESACI PROGRAMU :

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie    o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE?

Wsparcie będzie realizowane w następujących formach:
1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (przewidywana liczba osób – 6 )
2. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program (np. miejsce typu dps itp.). Przewidywana liczba osób - 3, limit do 14 dni

CELE PROGRAMU :
Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie dysponować będą czasem aby przeznaczyć go na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności OPS będzie uwzględniał faktyczne potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia (zob. załącznik) elektronicznie jako skan na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie OPS w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37 (tel. 913853277). Termin: do 30 kwietnia 2022 r.

  1. Karta zgłoszenia
  2. Klauzula RODO
  3. Karta pomiaru FIM
  4. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022