Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny?
Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pok. 16.
Wniosek o wydanie Kart dla każdego członka rodziny może złożyć jeden z rodziców.