Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022
finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

I. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
2) posiadanie co najmniej rocznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
4) korzystanie z pełni praw publicznych,
5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

II. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność,
2) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,ops
3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III. Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:

  • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia,
  • pomoc w ubieraniu,
  • zmiana odzieży, bielizny osobistej,
  • umożliwienie spędzania czasu na wózku;

2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:

  • zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia,
  • pomoc w dotarciu do toalety,
  • higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;

3) organizowanie czasu wolnego

IV. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej,
4) dokumenty poświadczające wykształcenie,
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w związku z RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach ul. Plac Zwycięstwa 37 z dopiskiem: „Dotyczy naboru - kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej” lub pocztą elektroniczną sekretariatTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., termin naboru kandydatów do 30.04.2022 r. do godz. 15.00.