Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach, informuje, iż składanie wniosków poprzez platformę ePUAP, jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez podpisywanie załączników (pdf, doc, docx) dołączonych do wiadomości za pomocą portalu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, wystarczy wypełnić plik np. Microsoft Word, zapisać i przesłać do w/w portalu.
Osoby składające wnios
ki, które nie podpisały profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym będą wzywane do poprawy/uzupełnienia wniosku.

 

Orzeczenie NSA w sprawie załączników ePUAP