Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje o możliwości uzyskania wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

W odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży oraz ich rodziców od roku szkolnego 2022/2023 Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych uruchamia bezpłatną możliwość wsparcia w terapii i edukacji dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie. Ośrodek Socjoterapii Pod żaglami w Pomorskiej Wsi dla chłopców na poziomie szkoły podstawowej klas 4-8.

Ośrodek jest kameralny dla max 24 chłopców o wysokim standardzie (każdy pokój z łazienką i toaletą, nowe wyposażenie Ośrodka, budynek po remoncie wraz z nowym wyposażeniem). Pobyt w MOS jest bezpłatny.

Odpłatne jest jedynie wyżywienie dziecka, naliczane za dzień pobytu dziecka w placówce.(12 zł/ doba z możliwością zwolnienia z opłaty).

Misją Ośrodka jest wsparcie prawidłowego rozwoju wychowanków w szczególności ich zasobów, talentów i pasji w warunkach życzliwej atmosfery oraz budowania i wzmacniania podmiotowości dzieci i młodzieży. Bazujemy na nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, co pozwala nam dostrzegać zasoby, talenty, pasje, umiejętności i kompetencje dzieci oraz umiejętnie je wykorzystywać w prawidłowy sposób dla budowania sukcesu dziecka w przyszłości. Cechą charakterystyczną naszego Ośrodka jest także duża rola sportu w procesie terapii. Tworzymy warunki do różnych aktywności fizycznych pozwalając dzieciom na doświadczanie oraz wybór ulubionej dyscypliny (np. nauka i doskonalenie pływania, judo, lekkoatletyka, piłka nożna i inne sporty zespołowe; żeglarstwo). Realizując naszą misję jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, którzy mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie kompetencji, stwarzania okazji do wspólnego dobrego czasu z dzieckiem, wzmacniania rodziców.

Współpraca z rodzicami jest ważnym zadaniem MOS. Wychowankowie, którzy objęci są pieczą zastępczą także otrzymują wsparcie w procesie pomocy naturalnej rodzinie, która realizowana jest we współpracy z opiekunami prawnymi adekwatnie do sytuacji prawnej wychowanka.


Wyjątkowy MOS Pod żaglami:
-kameralny mały Ośrodek (max 24 chłopców)
-mała liczebność klas szkolnych, -duża możliwość pracy indywidualnej w edukacji i terapii,
-bazowanie na zasobach, możliwościach i talentach dziecka;
-wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka oraz znajomości swoich mocnych stron, kompetencji, umiejętności
-nowoczesna baza w tym nowe wyposażenie; -wysoki standard pracy opiekuńczo-wychowawczej (superwizje, rozwój, empatia i zaangażowanie, spójna i dla Ośrodka metodyka pracy kadry)
-komfortowe warunki pobytu i edukacji;
-ciepła i życzliwa atmosfera;
-możliwość wyboru terapeuty przez wychowanka;
-możliwość wyboru zajęć dodatkowych (sportowych, artystycznych muzycznych, teatralnych itp.)


TRWA REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

Dziecko przyjmowane oraz oddawane jest na wniosek rodzica (dziecko musi mieć orzeczenie z poradni pedagogiczno - psychologicznej o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym lub o niedostosowaniu społecznym). Pobyt w Ośrodku jest dobrowolny, z możliwością przepustek na wniosek rodzica.

Wzór wniosku o przyjęcie oraz procedura przyjęcia znajduje się na stronie: https://sir.elblag.pl/program/mlodziezowy-osrodek-socjoterapii/


DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Zapraszamy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Pod żaglami Pomorska Wieś 40 , 82-316 Milejewo tel. 55 221 88 01; 733-250-244 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. https://sir.elblag.pl/program/mlodziezowy-osrodek-socjoterapii/