OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024Rozpoczął się nabór wniosków gmin i powiatów w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystencji osobistej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Gmina Gryfice zamierza przystąpić do Programu "Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością" - edycja 2024, w związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Gryficach w terminie do 15 września 2023 r.

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37 lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 38 53 277.

Termin składania wniosku przez Gminę 15 września 2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl