zachodniopomorska karta senioraDo korzystania z Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawnieni są seniorzy – mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu dostępnego na stronie www.rodzina.wzp.pl

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach pok. nr 8 sekretariat.
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie przez Samorząd w terminie do 30 dni od daty jego wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

Odbioru karty dokonuje jej posiadacz osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach, pok. nr 1, lub może być wysłany pocztą na adres wskazany we wniosku.

Zachodniopomorska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i ważna bezterminowo.