Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, iż na mocy umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2021 Pus.

Wydawanie żywności planowane jest w pierwszych w miesiącu czerwcu 2023 r. Żywność wydawana będzie w magazynie przy ul. Wałowej 21B, w poniedziałki i wtorki w godzinach 10.00 – 13.00.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania proszone są o zgłoszenie do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00 w celu złożenia dokumentów potwierdzających dochód. Warunkiem do uzyskania pomocy żywnościowej jest dochód, który nie przekracza - 235 % kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej tj:

- 1.823,60 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
- 1.410,00 zł na osobę w rodzinie.

Zestaw artykułów spożywczych przysługujących dla jednego odbiorcy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg, w tym:

  • powidła śliwkowe 0,30 kg,
  • makaron jajeczny świderki 2,00 kg,
  • mleko UHT 2,00 l,
  • szynka wieprzowa mielona 0,90 kg,
  • cukier biały 2,00 kg,
  • olej rzepakowy 2,00 l.

Bezpłatna żywność przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Gryfice.